Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΑΚΤ.ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019(ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 1-4-19 ΕΩΣ 30-9-19)

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019
image_print