Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ

Πέμπτη, 1 Απρίλιος 2021
image_print