Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β)

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print