1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023