ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΠΡΑΚΤ. ΑΣΚ.(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017)