Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
image_print