Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ΄ΑΡ. ΚΗΥ 9560, ΚΗΥ 9538, ΚΗΥ 9515, ΚΗΥ 9545, ΚΗΥ 1447, ΚΗΥ 1429, ΡΜΒ 232, ΚΗΥ 9505

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024
image_print