Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΑΘ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 5287 ΚΗΗ 5288 ΚΗΗ 5291 ΚΗΗ 5289 ΕΤΟΥΣ 2023

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print