Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΑΠΟ 18-12-2023 ΕΩΣ 17-1-2024)

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2024
image_print