Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ-9503 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ-9441

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
image_print