Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ-9503 & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΗ-5288

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021
image_print