Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULARLOGIC GENESIS , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022”

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print