Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (5 τιμολόγια + 1 πιστωτικό) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ 14)

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024
image_print