Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-23 /TAURUS HELLAS SECURITY

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023
image_print