Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡ. (1) ΚΗΥ 9410 — ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print