1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡ. (1) ΚΗΥ – 9441, ΚΗΥ-9410, ΚΗΥ – 9456, ΚΗΥ – 9440, ΚΗΥ – 9424, ΚΗΥ 9441, ΜΕ 47997, ΚΗΥ – 1447, ΚΗΥ – 1429 & ΚΗΥ-5290 –(ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ)