Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡ. (1) ΚΗΥ – 9441, ΚΗΥ-9460, ΚΗΥ – 9456, & ΚΗΥ – 9440, ΚΗΥ – 9437 — ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021
image_print