1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023-Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ