Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023-2024

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024
image_print