Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print