Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023
image_print