1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ