Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024
image_print