Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024
image_print