Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΡΑΧΤΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΘΟΛΟΥ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print