Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
image_print