Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΡΑΧΤΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΘΟΛΟΥ

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024
image_print