Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΑΣΙΑ ΣΥΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024
image_print