Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022/2023

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print