Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023/ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΟΦΙΑ

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print