Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ LED

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
image_print