Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ e-visiotec

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021
image_print