Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦ.17046/Φ615

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021
image_print