Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια Εξοπλισμού, Κατασκευή, Μεταφορά και Τοποθέτηση Στεγάστρων για την Αναβάθμιση Στάσεων”

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022
image_print