Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ 9 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021
image_print