Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (1ο ΜΕΡΟΣ ΑΠΌ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2021)

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021
image_print