1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2023.