Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-23

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023
image_print