Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
image_print