Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 19/12/2023 (ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023
image_print