Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023
image_print