Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΝΥ ΣΦΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023
image_print