Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. (1) ΚΗΥ 9441 – ΚΗΥ-9460 – ΚΗΥ-9456, ΚΗΥ-9440 & ΚΗΥ – 9437 (ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021
image_print