Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
image_print