1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ