Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (Μ/Σ) ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021
image_print