Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ -ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023
image_print