Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 2023.

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023
image_print