Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2023 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2023
image_print