1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2023 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ